MENDOZA CORTÉS, P. (2022) «LA DEFENSA NACIONAL DE MÉXICO: DE LA DOCTRINA DE DEFENSA A LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA», Revista Política y Estrategia, 1(138), pp. 21 - 46. doi: 10.26797/rpye.v0i136.953.